Založiť webovú stránku alebo eShop

Poplatky v MŠ

Vitajte na stránke msbernolakova.weblahko.sk v sekcii Poplatky v MŠ

Zápisné na školský rok 2017/2018 :  25 eur  termín do konca októbra

Pracovné zošity pre deti : 

trieda B - Púpavy      1 eur        

trieda C - Slnečnice   3 eur        

trieda D- Nezábudky 3 eur      

Termín do 22.09.2017   odovzdať triednym učiteľkám.

Mesačný poplatok 15 eur na neinvestičné náklady sa platí podľa oznamov na nástenkach , spravidla vždy do 10 .dňa v mesiaci pani Čiernikovej.

 

TOPlist