Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

Vitajte na stránke msbernolakova.weblahko.sk

 

      Naším poslaním je vytvoriť materskú školu rodinného typu s úzkymi väzbami na rodičov. Chceme umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvoríme pohodové a priateľské prostredie bez zbytočného stresu, kde sa budú cítiť dobre, kde bude vždy dobrá nálada a pochopenie. Usilujeme sa o rozvoj samostatných a sebavedomých detí cestou prirodzenej výchovy.Chceme položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností, záujmu a potrieb, učiť ich zdravému životnému štýlu a ochrane prírody a prostredia v ktorom žijú.

 

       Riaditeľka MŠ:         

 Iveta Madleňáková

Zástupkyňa MŠ

Mgr. Šimulčíková Marcela

Kontakty:

043/ 5522238

e-mail: bernolakova.skolka@gmail.com

www.msbernolakova.weblahko.sk

Stupeň vzdelania:

predprimárne

        Dĺžka štúdia:            

3-4 roky -absolvovaním posledného ročníka  vzdelávacieho programu     odboru vzdelávania  v materskej škole

Vyučujúci jazyk:

slovenský

Forma vzdelávania: 

denná

Druh školy:  

štátna materská škola

Názov školy: 

Materská škola

Adresa:

Bernolákova 252, 029 01 Námestovo

                IČO:                               

00314676

        Zriaďovateľ:            

 

Kontakty:     

Mesto Námestovo

Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

043/550 47 11

Školské stravovanie:

Vedúca ZŠS:

4510043- odhlasovanie zo stravy

Poláková Darina- pri ZŠ Komenského

 

TOPlist