Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktivity v materskej škole

MATERSKÁ ŠKOLA, BERNOLÁKOVA 252, 029 01 NÁMESTOVO

 

MESIAC

AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY

SEPTEMBER

Schôdza ZRPŠ

 

Podporovať a rozvíjať tvorivosť, zručnosť a nápaditosť u detí – Rozprávková krajina z piesku.

OKTÓBER

 

V mesiaci úcty k starším ľuďom prejaviť vďaku starým rodičom./ 1. október- Medzinárodný deň starších ľudí./

 

Uskutočniť jesenný športový deň.

 

Svetový deň výživy  / 16.10./– zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny

 

Šarkaniáda-  rozvíjať fantáziu a predstavivosť u detí.

NOVEMBER

Návšteva detského predstavenia

 

Návšteva  akvaristiky.

 

Detský slávik- súťaž v speve ľudových piesní.

DECEMBER

Oslava sviatku Mikuláša.

 

Vianoce v MŠ.

JANUÁR

Zimný športový deň.

 

Súťaž o naj... snehuliaka.

 

Návšteva Základnej školy.

FEBRUÁR

Deň otvorených dverí- triedne ZRPŠ

 

Karneval.

MAREC

Detská súťaž v recitácií.

 

Návšteva  mestskej knižnice.

 

Deň mojej knihy.

 

Divadelný týždeň- „Deti pre deti“

 

Veľkonočné tradície- Privítanie jari

APRÍL

Ekohry

 

Jarný športový deň.

 

Deň zeme – pomoc pri čistení školskej záhrady.

MÁJ

Deň matiek- posedenie s matkami s programom

 

Svetový deň mlieka /3.5./

 

Detská športová olympiáda.

JÚN

MDD- výlet

 

Matematická olympiáda.

 

Spoločná opekačka s rodičmi a deťmi v záhrade MŠ

 

Rozlúčka s MŠ.

 

 

     

 


TOPlist