Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Informácie o nás

Informácie o nás

      Naša materská škola je mestská rozpočtová organizácia.Ponúkame celodennú výchovnú starostlivosť s možnosťou využitia poldenného pobytu pre deti od 2 do 6 rokov veku. Vo výchovno- vzdelávacom procese uplatňujeme Štátny vzdelávací program,Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách.Mesačne organizujeme rôzne športové a kultúrno- spoločenské aktivity.Daiej ponúkame krúžkovú činnosť.

                                          Krúžková činnosť

Angličtina hrou

Z rozprávky do rozprávky

Šikovníček.

 

V MŠ pracuje 2x mesačne logopéd pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

 

     image   453 yellowCLR    

 

 

 

 

TOPlist